سامانه مدیریت اسناد و مدارک دیجیتال
Soha Library
نسخه دیجیتال0/ موضوع 231 / عنوان 210,500
سریالعنواننویسندهموضوعناشرمحل نشرفایل ضمیمهنوع عنوانراهنمای مکان کتابکتابخانه
204674 تحلیل انتقادی کارنامه بنیاد پهلوی (رساله جهت دریافت درجه دکتری در رشته تاریخ ایران بعد از اسلام)-پهلوي دومدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران--پایان نامه2/6/32کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
204043 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی باباجان غفوراف مورخ و خاورشناس شهیر تاجیکستان-تراجم تک نگاريانجمن آثار و مفاخر فرهنگی--کتاب31/1/39کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
204042 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی -تراجم تک نگاريانجمن آثار و مفاخر فرهنگی--کتاب31/1/38کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
204045 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد علی اصغر شعرباف؛ معمار سنتی، مقرنس ساز و عضو پیوسته فرهنگستان هنر-تراجم تک نگاريانجمن آثار و مفاخر فرهنگی--کتاب31/1/41کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
204044 زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر امیرحسین یزدگردی استاد دانشگاه، ادیب و مصحح توانا-تراجم تک نگاريانجمن آثار و مفاخر فرهنگی--کتاب31/1/40کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
198695... و ستاره گریسته بود-ادبيات فارسيانتشارات امیری--کتاب39/3/17کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
137291... و کوهستان طنين انداخت-تراجم تک نگاريانتشارات اميري--کتاب22/1/6کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
129266... و ما همچنان ترانه خوانديم ( گزيده شعر )-ادبيات فارسيافلاک--کتاب28/5/76کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
129272... و ما همچنان ترانه خوانديم ( گزيده شعر )-ادبيات فارسيافلاک--کتاب28/5/82کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
40656...رايت رهنما ج1 ـ تقريرات حضرت آيه الله علم الهدي و جواب از سؤالات-تاريخ اسلامخراسان--کتاب9/1/25کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
40657...رايت رهنما ج2 ـ تقريرات حضرت آيه الله علم الهدي و جواب از سؤالات-تاريخ اسلامخراسان--کتاب9/1/26کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
194657"آریانا" و "آریائیان": بررسی ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی آریاییان بر اساس منابع و مواخذ کلاسیک و معاصر ملی و بین المللی در دوره اساطیری و باستانی-افغانستان و هندانتشارات سعید--کتاب7/4/16کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
133531"امير المومنين (ع)" و "ملک" دو واژه و دو فرهنگ-امام علي(ع)موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)--کتاب10/2/10کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
136711"امير المومنين (ع)" و "ملک" دو واژه و دو فرهنگ-امام علي(ع)موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)--کتاب10/4/21کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
189372"انزع البطین" صفت معاویه که به امام علی (ع) منتسب کردند-امام علي(ع)موسسه دار الهدی لاحیاء التراث الاسلامی العالمیه--کتاب12/3/13کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
180158"تفکر" و "نهاد" روحانیت: تعیین نسبت نو اندیشی دینی با تفکر و نهاد روحانیت-تاريخ تشيع---کتاب11/6/11کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
173302"خان اکبر" و فتح تهران: شرح زندگی میرزا کریم خان رشتی-مشروطهنشر گیلکان--کتاب4/3/34کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
137097"خنج" فرهنگ گويشي سيستان شامل واژه ها، ترکيب ها، نام ها، اصطلاحات، چيستان و ضرب المثل هاي سيستاني-فرهنگهاپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي--کتاب11/5/3کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
174432"سیگالو" بکوهستان میرود-ادبيات فارسيانتشارات سعیدی--کتاب34/1/20کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
141487"کا. گ. ب"ی امروز یا نگاهی به درون مرکز جاسوسی مسکو-تاريخ جهانخدمات فرهنگی رسا--کتاب9/4/43کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران